Tel, günümüzde hemen her yerde kullanılan, genellikle dairesel kesitli bir mamuldür. Telin en çok kullanıldığı, iletken ve direnç telleri, müzik aletleri ve ambalaj sanayi telleri v.b. gibi alanlar dısında, yay, perçin, çivi, elektrot, zincir, iğne, halat v.b. imalatta da yarı mamul olarak değerlendirildiği görülmektedir.
Diğer Haberler

03 Kasım 2016 11.02.2021
03 Kasım 2016 11.02.2021
02 Ocak 2017 11.02.2021
05 Kasım 2018 11.02.2021